ОБЩИ УСЛОВИЯ :

- Имаме честта и удоволствието да поканим за участие  всички клубове,
школи и формации, изучаващи традиционни български хора и танци.
- Фестивалът не е  с  конкурсен характер.
- Няма възрастова граница за участниците.
- Облеклото е по преценка на участниците.
- Организаторите си запазват правата върху направените по време на
фестивала снимки, аудио и видео записи.
- Групите заплащат такса за участие  в размер 7  лева на човек
/ръководителите не дължат такава/, а за клубове, които притежават  сертификат
от Асоциация на хореографите в България, таксата е 5 лева на участник. Сумите
се превеждат на посочената  банкова сметка и се изпраща копие от
платежното нареждане заедно със  заявката за участие с точния брой 
на изпълнителите и ръководителите до 16 юни 2019 г. При неявяване
сумата не се възстановява.
                          
- Всички участници получават освежителни напитки и сувенири съгласно
направената заявка.


РЕГЛАМЕНТ :

- Групите се представят с две традиционни български хора с       
  продължителност до 6 мин. Ще се радваме, ако едното хоро
  е от Вашия регион.
    
- Музикалния съпровод  да бъде осигурен на CD или флаш памет,
  ако не разполагате с оркестър.