Copyright by www.horopriizvora.com  2012 - 2019 ©. All Rights Reserved. Designed by www.rubincommerce.com
ОБЩИ УСЛОВИЯ :

  • Имаме честта и удоволствието да поканим за участие  всички клубове, школи и формации, изучаващи автентични български хора и танци.
  • Фестивалът е без конкурсен характер.
  • Няма възрастова граница за участниците.
  • Облеклото е по преценка на участниците.
  • Организаторите си запазват правата върху направените по време на фестивала снимки, аудио и видео записи.
  • Групите заплащат такса за участие  в размер  на 7  лева на човек /по посочената  банкова сметка/ и изпращат копие от платежното нареждане заедно със  заявката за участие с точния брой  на изпълнителите и ръководителите до 18 - VI - 2017 г. При неявяване сумата не се възстановява.
                              (Ръководителите не заплащат сумата за участие)
  • Всички участници получават освежителни напитки и сувенири съгласно направената заявка.
РЕГЛАМЕНТ :

-        Групите се представят с едно  автентичнo  хорo  с продължителност
         до 4 мин. Ще се радваме , ако хорото е от Вашия регион.
    
-        Музикалния съпровод  да бъде осигурен на CD или флаш памет,
         ако не разполагате с оркестър.
         Всяка група носи отговорност за авторските права на музиката си.

ЦЕЛ:    НИЕ,   ОТ   НАСТОЯЩЕТО,    ДА   ПРЕНЕСЕМ   В  БЪДЕЩЕТО,  ТАНЦИТЕ  ОТ  МИНАЛОТО


www.horopriizvora.com