ОБЩИ УСЛОВИЯ :

Имаме честта и удоволствието да поканим за участие  всички клубове, школи и формации, изучаващи традиционни български хора и танци.
Фестивалът е без конкурсен характер.
Няма възрастова граница за участниците.
Облеклото е по преценка на участниците.
Организаторите си запазват правата върху направените по време на фестивала снимки, аудио и видео записи.
Групите заплащат такса за участие  в размер  на 7  лева на човек /по посочената  банкова сметка/ и изпращат копие от платежното нареждане заедно със  заявката за участие с точния брой  на изпълнителите и ръководителите до 24 - VI - 2018 г. При неявяване сумата не се възстановява.
                              (Ръководителите не заплащат сумата за участие)
Всички участници получават освежителни напитки и сувенири съгласно направената заявка.

РЕГЛАМЕНТ :

- Групите се представят с две традиционни български хора с продължителност
         до 6 мин. Ще се радваме , ако едното хоро е от Вашия регион.
    
- Музикалния съпровод  да бъде осигурен на CD или флаш памет,
         ако не разполагате с оркестър.