Copyright by www.horopriizvora.com  2012 - 2019 ©. All Rights Reserved. Designed by www.rubincommerce.com
Втори фестивал "Хоро при извора" снимки и видео - 2013г.
Първи фестивал "Хоро при извора" снимки и видео - 2012г.
Трети фестивал "Хоро при извора" снимки и видео - 2014г.
ЦЕЛ:    НИЕ,   ОТ   НАСТОЯЩЕТО,    ДА   ПРЕНЕСЕМ   В  БЪДЕЩЕТО,  ТАНЦИТЕ  ОТ  МИНАЛОТО


www.horopriizvora.com
Четвърти фестивал "Хоро при извора" снимки и видео - 2015г.
Пети фестивал "Хоро при извора" снимки и видео - 2016г.