Copyright by www.horopriizvora.com  2012 - 2019 ©. All Rights Reserved. Designed by www.rubincommerce.com
Телефон за информация и връзка :
0879 48 58 00  -  Росица Стоицова
E-mail :   horopriizvora@abv.bg

Банкова сметка:
"ТК РОСИЦА" ЕООД
ЦКБ АД Клон Пазарджик
IBAN:  BG55 CECB 9790 10E4 203400
BIC:     CEC BB GSF


ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ :
На 8 юли 2017 г. е организирана вечеря в атрактивния фолклорен ресторант  "РОДОПСКО  СЕЛО" - куверт 20 лева. Точната бройка на желаещите за вечерята обявете в заявката за участие и преведете сумата за куверта заедно с таксата.


ВАЖНО !!!
В платежното нареждане моля впишете вашето населено място, име на групата, брой участници на фестивала, брой участници на вечерята.
Поради ограничения брой места в ресторанта, моля броя на участниците в другарската вечер да съответства на броя на участниците във фестивала.
ЦЕЛ:    НИЕ,   ОТ   НАСТОЯЩЕТО,    ДА   ПРЕНЕСЕМ   В  БЪДЕЩЕТО,  ТАНЦИТЕ  ОТ  МИНАЛОТО


www.horopriizvora.com